Seachtain na Gaeilge: Biggest Irish festival in Ireland

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week) is an international Irish language festival and one of the biggest celebrations of our native language and culture that takes place each year in Ireland and in many other countries.

Seoladh SnaGACT 2018 1fin

Tugann an fhéile deis go gach uile dhuine sult a bhaint as an nGaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal ar aon, trí fhéilire imeachtaí siamsúla agus spraíúla a chur ar fáil do gach cineál suime agus gach aoisghrúpa.

The festival gives an opportunity to everyone to enjoy Irish, whether you are a fluent speaker, learner or have a cúpla focal, with a calendar of entertaining and fun events for every type of interest and every age group.

Is grúpaí deonacha agus pobail, comhairlí áitiúla, scoileanna, leabharlanna, agus eagrais cheoil, spóirt, ealaíon agus chultúrtha a eagraíonn imeachtaí ina gceantar féin do Sheachtain na Gaeilge. In Átha Cliath Theas tá Féile – Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas – SnaGÁCT  ina bhfuil os cionn 100 imeacht á neagrú tríd an Chontae. Le haghaidh tuilleadh eolas gabh chuig http://www.sdcc.ie/news/seachtain-na-gaeilge-2018 agus www.araschronain.ie

Voluntary and community groups, local authorities, schools, libraries, music, sports, arts and culture organisations organise events for Seachtain na Gaeilge in their local area. In South Dublin County we have our own Festival – SnaGÁCT  - with over 100 events throughout the county during Seachtain na Gaeilge. For more information visit http://www.sdcc.ie/news/seachtain-na-gaeilge-2018 and www.araschronain.ie

An deireadh Seachtain seo tá / Taking place this weekend :

Aoine 09/3/2018 7-9pm  - Dianchúrsa Gaeilge - Fun Spoken Irish Weekend Course, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, B.Á.C. 22, D22X856(€35)

Aoine 09/3/2018 9pm POP-UP GAELTACHT – SAOR -FREE , Áras Chrónáin, Ionad Cultúir, B.Á.C. 22, D22X856

Satharn 10/3/2018 10am-4pm - Dianchúrsa Gaeilge  - Fun Spoken Irish Weekend Course , Áras Chrónáin Ionad Cultúir, B.Á.C. 22, D22X856. (€35)

Is le gach duine an Ghaeilge, is le gach pobal Seachtain na Gaeilge – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!

Irish is for everyone, Seachtain na Gaeilge is for everyone – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!

Prev Property of the Week - Charming bungalow close to Corkagh Park
Next Katie Laffan new ep ‘Spacer’ launched in Whelan’s
  • Walking miracle Karlee (8) thanks people for saving her life
  • Return of the flying ants!
  • Irish football supporters came out in force to remember Jack Charlton
  • Crowds gather to pay respect to former chairperson Brendan Moran
  • HSE launch Covid-19 Tracker App

We use cookies to improve your experience on our site, personalise content, provide social media features, analyse our traffic, show you relevant advertising and to target and report on ads. By using the site, you consent to the use of cookies that may process personal data for these purposes.