Seachtain Na Gaeilge - Átha Cliath Theas Seolta

South Dublin County Council and South Dublin Library Services in partnership with Áras Chrónáin are bringing this year’s Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas (SnaGÁCT).

The council is supporting Seachtain na Gaeilge as well as the Gaeilge Le Chéile initiative which encourages people to use spoken Irish in their everyday lives.

SDCC Seachtain na Gaeilge Launch 4 of 7 Photo Ben Ryan compressor

Cllr Vicki Casserly (Mayor of South Dublin County Council) with Bernard Dunne (left) and Brian Ó Gáibhín (Áras Chrónáin) at Brú Chrónáin in Clondalkin 

This involves just three simple steps: Gaeilge a úsáid, Gach Lá, Gach Áit, le Gach Duine – Use Irish Everyday, everywhere with everybody.

South Dublin is home to one of only five communities on the island of Ireland nominated to seek official recognition for Líonra Gaeilge status.

 Clondalkin Village has a significant number of people who use Irish everyday and the campaign to achieve recognition has brought the community together and raised the profile of the spoken Irish in the village and surrounding areas.

The programme will run from March 1 to 17. This year’s packed calendar has over 100 events, including a special concert by Kila, St Patrick’s Day Céilí, Pop-Up Gaeltacht, workshops in the libraries, traditional music sessions and many other entertaining events, most of which are free of charge.

In referring to this year’s programme of events Mayor Casserly said: “I would encourage everyone to get involved in Seachtain na Gaeilge, attend as many of the wonderful events as you can and to take the opportunity to speak as Gaeilge.”

As Gaeilge

Is cúis lúcháir do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas agus Seirbhísí Leabharlainne Átha Cliath Theas, i gcomhar le hÁras Chrónáin Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas (SnaGÁCT) a sheoladh.

Tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas bródúil as tacaíocht a thabhairt do Sheachtain na Gaeilge agus don togra Gaeilge Le Chéile a spreagann daoine le Gaeilge a labhairt ina saol laethúil.

Trí chéim shimplí atá i gceist: Gaeilge a úsáid, Gach Lá, Gach Áit, le Gach Duine.

Tá Áth Cliath Theas ar cheann de chúig phobal ar oileán na hÉireann atá ainmnithe le haitheantas oifigiúil Líonra Gaeilge a lorg.

Úsáideann líon suntasach daoine i Sráidbhaile Chluain Dolcáin an Ghaeilge gach lá agus mar gheall ar an bhfeachtas seo tá an pobal aontaithe le chéile agus feiceálacht na Gaeilge méadaithe sa sráidbhaile agus sna ceantair máguaird.

Sheol Méara Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, an Clr Vicki Casserly SnaGÁCT go hoifigiúil ar an 14 Feabhra.

Beidh an clár ar siúl ón 1ú go dtí an 17ú Márta. Tá féilire na bliana seo lán le 100 imeacht lena n-áirítear ceolchoirm speisialta le Kila, Céilí Lá Fhéile Pádraig, Pop-Up Gaeltacht, ceardlanna sna leabharlanna, seisiúin cheoil traidisiúnta agus imeachtaí siamsúla eile, a bhformhór saor in aisce.

Ag tagairt do chlár imeachtaí na bliana seo dúirt an Méara Casserly: “Mholfainn do gach duine a bheith páirteach i Seachtain na Gaeilge, freastal ar an oiread de na himeachtaí iontachas agus is féidir, agus an deis a thapú le Gaeilge a labhairt.”

Prev Getting kicks from Route 66 - Big band sound comes to The Civic Theatre
Next The key to true love - A true story of love, passion and heartache
  • Fire in Cookstown Industrial Estate
  • Looking to #ShopLocal?
  • Take a virtual tour around Greenhills Community College with some of its students!
  • #ThinkShopSupportLocal
  • The Square celebrates 30 years in Tallaght

We use cookies to improve your experience on our site, personalise content, provide social media features, analyse our traffic, show you relevant advertising and to target and report on ads. By using the site, you consent to the use of cookies that may process personal data for these purposes.